Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
677/KH-SGDĐT 25/09/2017 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT và giáo viên các môn học thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho các Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018
1715/SNV-CCVC 25/09/2017 Công văn Thống nhất một số nội dung liên quan đến thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018
5682/UBND-NC 15/09/2017 Công văn Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố
5685/UBND-NC 15/09/2017 Công văn Tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018
Trang 2 / 2«12