Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
888/SGDĐT-TCCB 04/07/2019 Công văn Hướng dẫn quy định thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (THPT)
628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Giáo dục Mầm non)
628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên mon, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (THCS)
628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Giáo dục Tiểu học)
3547/UBND-NC 25/06/2019 Công văn Điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký thi tuyển giáo viên năm 2019
593/TB-SGDĐT 19/06/2019 Thông báo Thông báo Đề cương ôn tập thi các môn điều kiện (vòng 1) Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
3313/UBND-NC 14/06/2019 Công văn Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019
429/QĐ-SGDĐT 04/06/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung ôn tập, biên soạn đề thi, hướng dẫn chấm cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019
1474/SGDĐT-TCCB Công văn Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019
Trang 2 / 2«12