Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
717/SGDĐT-TCCB 20/05/2021 Thông báo Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: mầm non tiểu học, THCS, THPT
284/QĐ-SGDĐT 04/05/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Phiếu đăng ký dự tuyển)
401/TB-SGDĐT 04/05/2021 Thông báo Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Phiếu đăng ký dự tuyển)