Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
844/TB-SGDĐT 31/08/2022 Thông báo Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
1218/QĐ-SGDĐT 19/07/2022 Quyết định Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 (Kế hoạch đính kèm).