Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1463/SGDĐT-TCCB 24/09/2019 Công văn Hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển  dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi  năm 2019
796/TB-SGDĐT 19/09/2019 Thông báo Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019
1438/SGDĐT-TCCB 19/09/2019 Công văn Gửi kết quả thi tuyển của thí sinh đăng ký dự thi vào Trung tâm GDNN GDTX các huyện
1371/QĐ-SGDĐT 19/09/2019 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019
795/TB-SGDĐT 18/09/2019 Thông báo Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019
1309/SGDĐT-TCCB 30/08/2019 Công văn Phối hợp tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019
750/TB-SGDĐT 29/08/2019 Thông báo Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cở sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019
704/TB-HĐT 09/08/2019 Thông báo Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi (vòng 1 và 2 ) kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tậo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019
697/TB-HĐT 05/08/2019 Thông báo Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019
698/TB-SGDĐT 05/08/2019 Thông báo Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019
Trang 1 / 212»