Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022

Lượt xem:


Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022