Nội dung Chương trình Ôn thi môn Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông cơ bản

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Nội dung Chương trình Ôn thi môn Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông cơ bản
Tên tập tin Decuong_Ontap_TInhoc.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 2.96 MB
Ngày chia sẻ 04/10/2017
Lượt xem 14848
Lượt tải 8671
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Nội dung Chương trình Ôn thi môn Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông cơ bản