Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1371/QĐ-SGDĐT 19/09/2019 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019
429/QĐ-SGDĐT 04/06/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung ôn tập, biên soạn đề thi, hướng dẫn chấm cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019