Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
6023/UBND-NC 29/09/2017 Công văn V/v liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
1715/SNV-CCVC 25/09/2017 Công văn Thống nhất một số nội dung liên quan đến thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018
5682/UBND-NC 15/09/2017 Công văn Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố
5685/UBND-NC 15/09/2017 Công văn Tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018