Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Thông báo đính kèm).  [...]
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Lượt xem:

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021 (thông báo đính kèm).  [...]
Thông báo về việc thu bổ sung phí tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về việc thu bổ sung phí tuyển dụng viên chức năm 2021

Lượt xem:

Thông báo về việc thu bổ sung phí tuyển dụng viên chức năm 2021 (Thông báo đính kèm). [...]
Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (danh sách đính kèm). [...]
Triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên vòng 2, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên vòng 2, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên vòng 2, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021(nội dung đính kèm). [...]
Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách đính kèm). [...]
Về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021

Về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021

Lượt xem:

Về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 (Văn bản đính kèm). [...]
Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT

Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT

Lượt xem:

Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT (Thông báo đính kèm). [...]
Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất

Lượt xem:

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất (Thông báo đính kèm) [...]
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Thông báo đính kèm) [...]
Trang 1 / 212 »