Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019

Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019

Lượt xem:

Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019 (Công văn đính kèm) [...]
Hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển  dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi  năm 2019

Hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Lượt xem:

Hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển  dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi  năm 2019 (Công văn đính kèm) [...]
Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019

Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019

Lượt xem:

Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019 (Quyết định kèm theo) [...]
Gửi kết quả thi tuyển của thí sinh đăng ký dự thi vào Trung tâm GDNN GDTX các huyện

Gửi kết quả thi tuyển của thí sinh đăng ký dự thi vào Trung tâm GDNN GDTX các huyện

Lượt xem:

Gửi kết quả thi tuyển của thí sinh đăng ký dự thi vào Trung tâm GDNN GDTX các huyện (Công văn kèm theo) [...]
Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019

Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019

Lượt xem:

Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019 (Thông báo đính kèm) [...]
Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Lượt xem:

Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 (Thông báo đính kèm) [...]
Phối hợp tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

Phối hợp tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

Lượt xem:

   Phối hợp tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 (Công văn đính kèm) [...]
Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cở sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cở sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Lượt xem:

 Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cở sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 (Thông báo đính kèm), (Mẫu đơn phúc khảo) [...]
Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi (vòng 1 và 2 ) kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tậo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi (vòng 1 và 2 ) kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tậo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019

Lượt xem:

Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi (vòng 1 và 2 ) kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tậo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 (Thông báo đính kèm) [...]
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Lượt xem:

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019 (Thông báo đính kèm) [...]
Trang 1 / 212 »