Thông báo Ngày đăng Chi tiết
Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 20/01/2022 Xem
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2021 10/01/2022 Xem
Thông báo về việc thu bổ sung phí tuyển dụng viên chức năm 2021 07/01/2022 Xem
Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 04/01/2022 Xem
Triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên vòng 2, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 28/12/2021 Xem
Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 27/12/2021 Xem
Về việc tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 24/12/2021 Xem
Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT 07/06/2021 Xem
Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất 02/06/2021 Xem
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 01/06/2021 Xem
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT 20/05/2021 Xem
Thông báo tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 05/05/2021 Xem