Thông báo Ngày đăng Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017 09/03/2018 Xem
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017 08/03/2018 Xem
Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017 02/02/2018 Xem
Kết quả điểm các môn thi thực hành, môn Kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017 (đơn phúc khảo) 15/01/2018 Xem
Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 20/12/2017 Xem
Thông báo Bổ sung nội dung ôn thi tuyển dụng viên chức giáo viên Sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 (tiểu học) 19/12/2017 Xem
Thông báo tên bài dậy thực hành tiết dạy trên lớp kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2017-2018 01/12/2017 Xem
Kết quả điểm thi môn tiếng Anh và Tin học (môn điều kiện) kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2017-2018 28/11/2017 Xem
Thông báo Sơ đồ phòng thi và các bước thực hiện thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh và Tin học (môn điều kiện) 14/11/2017 Xem
Thông báo Lịch thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2017-2018 08/11/2017 Xem
Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở GDĐT năm học 2017-2018 07/11/2017 Xem
Thông báo tiêu chí đánh giá tiết dạy thực hành trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 (mầm non, tiểu học, thcs, thpt) 02/11/2017 Xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT, Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND huyện năm học 2017-2018 31/10/2017 Xem
Thông báo bổ sung: Tài liệu ôn thi kiến thức chuyên ngành (Dùng cho tuyển viên chức giảng dạy khuyết tật) 19/10/2017 Xem
Thông báo bổ sung ôn thi tuyển dụng viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 13/10/2017 Xem
V/v liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 06/10/2017 Xem
Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 04/10/2017 Xem
Tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT và giáo viên các môn học thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho các Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 25/09/2017 Xem
Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố 21/09/2017 Xem