Thông báo Ngày đăng Chi tiết
Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019 26/09/2019 Xem
Hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 26/09/2019 Xem
Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019 19/09/2019 Xem
Gửi kết quả thi tuyển của thí sinh đăng ký dự thi vào Trung tâm GDNN GDTX các huyện 19/09/2019 Xem
Thông báo Kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2019 19/09/2019 Xem
Thông báo Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 19/09/2019 Xem
Phối hợp tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 30/08/2019 Xem
Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cở sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 30/08/2019 Xem
Thông báo Danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi (vòng 1 và 2 ) kỳ thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tậo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện năm 2019 09/08/2019 Xem
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019 06/08/2019 Xem
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2019 06/08/2019 Xem
Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Giáo dục Tiểu học) 02/07/2019 Xem
Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (THCS) 02/07/2019 Xem
Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên mon, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Giáo dục Mầm non) 02/07/2019 Xem
Thông báo Đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (THPT) 01/07/2019 Xem
Thông báo Đề cương ôn tập thi các môn điều kiện (vòng 1) Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 19/06/2019 Xem
Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung ôn tập, biên soạn đề thi, hướng dẫn chấm cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019 07/06/2019 Xem