Thông báo Ngày đăng Chi tiết
Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 11/01/2023 Xem
Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 02/12/2022 Xem
Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 02/12/2022 Xem
Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 02/12/2022 Xem
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 30/11/2022 Xem
Kết quả điểm thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 11/11/2022 Xem
Thông báo điều chỉnh thời gian phát đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 28/10/2022 Xem
Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022 27/10/2022 Xem
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022 17/10/2022 Xem
Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022 17/10/2022 Xem
Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 03/10/2022 Xem
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2022 cho các cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 15/09/2022 Xem
Thông báo về việc Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 05/09/2022 Xem
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 01/08/2022 Xem